MESTEREKRŐL BŐVEBBEN.  1. Yip Man nagymester
1893 október 14-én született,Kwartung tartományi Fatshan városában,ami ebben az időben Lam Hoi járáshoz tartozott.
Édesanyja neve:Ng Shui
Három testvére volt bátya Gai Gak  nővérei Wan Mei és Wan Hom.

1899-1905: Ebben az időben családjával élt Fatshanban" és wing chunt tanult Chan Wah-Shun-tól.Fatshan főutcáján. A Yip család lakhelyén.
A kert ma a kormányzat birtoka a ház már nem létezik.

 1905: Ebben az évben hunyt el Chan Wah Shun,de halála előtt arra kérte Ng Chung-Sao-thogy segítsen a 12 évesYip Man-nak hogy segítsen a Wing Chun teljes rendszerét elsajátítania.
Chan Wan-Shun testét tanítványai a Shun Dak beli chan faluban temették el.

1905-1907: Yip Man nagymester megfogadta Chan Wah-Shun utolsó szavait és Ng Chung-Sao tanítványa lett. Ng iskolája a Sin Huen Gai utcán volt. Ebben az időben ott tanult még Ng Yuen Kei-Shan, Yiu Choi (Yiu Kei apja) és mások.
1908: Yip Man nagymester 15 évesen rokona, Leung Fut Ting segítségével lakáshoz jutott a Kane Road-on, Hong Kong-ban, ahol a St. Stephen College ösztöndíjasaként tanult. 

1909-1913: Iskolatársai révén megismerte Leung Bik-et, az elhunyt Leung Jan második fiát, akitől négy évig tanult. 

1914-1937: Ez idő alatt Yip Man elsősorban a hadseregnél és a rendőrségnél dolgozott. Feleségül vette Cheung Wing-Sing-t, akinek a családja a Ching dinasztia egyik miniszterétől származó Cheung Yum-Hang-tól ered. Négy gyermeke született, fiai Yip Hok-Chun (Yip Chun), Hok Ching (Yip Ching), lányai Ar Sum és Ar Wun. Amikor nem dolgozott, szívesen találkozott más mesterekkel, hogy tanuljon és gyakoroljon. Dél kínai harcművészeti körökben majdnem mindenki ismerte a Fatshanból származó Yip Man nevét. A kertjében gyakran folyt eszmecsere a wing chun stílussal kapcsolatban. Yip Man-nal gyakorolt ebben az időben Yuen Kay-San, Yiu Choi és Yip Chung Hong, Lai Hip Chi, Tong Kai és sokan mások. 

1937: A japánok ebben az évben megszállták Dél-Kínát. Yip Man Fatshanban élt. 

1937-1945: Yip Man nyolc éven át küzdött a japánok ellen. Fatshant elfoglalták és bábkormány jutott hatalomra. A nagymester megfogadta, hogy nem hódol be. Ennek aztán az lett a következménye, hogy teljesen elszegényedett és éhezett. Szerencsére egy barátja, Chow Cheng Chung időről időe ellátta élelmiszerrel. Yip Man nagymester ezt a szívességet meg akarta hálálni, ezért kezdte el tanítani Chow fiát Chow Kwang Yiut. 1941-től 1943-ig tanította a wing chun kung fu-t Wing On-ban. Chow Kwong Yiu-val tanult még ebben az időben Kwok Fu, Chan Chi Sun, Ng Ying, Lun Kai, Chow Sai és mások. Ez volt az első generáció, akiket Yip Man tanított.

1945: Japán kapitulálásának az éve. Yip Man ekkor 52 éves. 

1945-1949: Ekkoriban Yip Man nagymestert meglehetősen elfoglalta a munkája. A Kwong Chown lakott Fatshanban. Félig-meddig fel kellett hagynia szeretett wing chun kung fu-ja művelésével, egészen 1948-ig, amikor egy jó barátja Tong Kai Pang Nam arra kérte, hogy tanítsa őt. Ezekben a munkával teli napokban Yip Man Pang Nam-ot tanította a Fatshani Cheung Yee Atlétikai Egyesületben. 

1949: Yip Man nagymester ebben az évben emigrált Macao-n keresztül Hong Kong-ba. 

1950-1953: 1950 júliusában kezdett el Yip Man barátja Lee Man segitségének köszönhetően Kowloon-ban, a Dai Lam utcában tanítani. Először az Éttermi Dolgozók Egyesületénél adott órákat. Amikor megnyitotta az első osztályát, még csak nyolc diákja volt, köztük Leung Sheung és Lok Yiu. Mindannyian éttermi dolgozók voltak, de későbbb jött Tsui Sheung-Tin, Yip Po-Ching, Jiu Wan, Lee Yan-Wing, Law Bing, Man Siu-Hung és még sokan mások is. Ezt a periódust nevezik az "Éttermi Dolgozók Egyesülete első fázisának". A nagymester szintén tanított az Éttermi Dolgozók Egysülete Shang Wan ágának a szakszervezetében, Hong Kong-ban. Ottani diákjai voltak Lee Wing, Yue May-Keng, Lee Leung-Foon és mások. 

1951: Ebben az évben kezd el tanulni iskolájában Wong Shun-Leung és Cheung Cheuk-Hing (William Cheung). 

1953-1954: Miután a szakszervezeti választásokon leváltották Leung Sheungot, Yip Man nagymester átköltöztette az iskoláját a Hoi Tan utcába. Ezen kívül magánórákat is adott a Három Herceg Templomában, a Yue Chow utcában. Diákja volt Lee Hong és mások. 

1954-1955: Leung Sheungot újból az Éttermi Dolgozók Szakszervezetének elnökévé választották, Yip Man ekkortól ismét tanít az egyesületnél. Ezt nevezik a késői fázisnak az Éttermi Dolgozók Szakszervezeténél. Ebben az időben jött Lee Kam-Sing, Kan Wah-Chit (Victor Kan), Lo Man-Kam és sokan mások. 

1955-1957: Yip Man nagymester átköltöztette iskoláját a Lee Tat utcába, Yau Ma-Tei, Kowloon. Itt tanítványa volt Lee Siu-Lung (Bruce Lee), Chan Shing, Hawkins Cheung, Siu Yuk-Men, Poon Bing-Lit, Pang Kam-Fat és sokan mások. 

1957-1962: Ebben az öt évben Yip Man nagymester iskolája a Lee Chang Ok Chuen-ben állt. Ekkortájt volt diákja Mek Po, Yeung Hei, Moy Yat, Ho Kam-Ming és mások. Magánórákat is adott - három helyen is - Sau Kai-Wan, Shun Kei Fazekasmuűhelyben, ahol Wong Pak-Yee, Wong Wei, Yeung Chung-Han, Chow Lok-Gee, Wong Kwok-Yau és mások tanultak Bo Lak Hong-ban. Ott diákja volt Tong Cho-Chi, Lee Fat-Chi, Chang Tak-Chiu, Tam Lai és mások. Ezen felül órákat adott a Tai Po Road-on, ahol Chung Kam-Chuen és Chung Wing-Hong tanult tőle. 

1962-1963: Yip Man nagymester ekkor nyitott iskolát a Tai Po Road 61 szám alatt, a Heng Yip épületben. Diákja volt Cheung Yiu-Wing, Ho Luen, Jun Ching-On, Chan Wun Lam, Chang Tai-Yim és Kwok See-Yan. Magánórákat a Yee Wa szabóságban, Tsim Sha Tsuiban adott. Ott tanult Peter Chang és egy csoport Po Lak Hong-ból. 

1963-1965: Ekkor az iskola a Tai Sang Étterem első emeletére költözött, a Tai Kok Tsuiban lévő Fook Chuen utcába. Eredetileg ez a helyiség előszobaként funkcionált, de a tulajdonos, Ho Luen átadta Yip Man-nak a termet. A legtöbben átjöttek a Heng Yipi iskolaépületből. Ho Luenen kívül itt tanult még Yeung Chung-Hon, Wat Yung-Sung, Pang Kam-Fat, Jun Ching-On, Lee Yan-Wing és Yau Hak-So. Ebben az időszakban Yip Man nagymester rendőrségi alkalmazottakat is tanított, a Hin Hing utcában, San Po Kong-ban. Köztük volt Tang Sang, Lam Ying-Fat, Yuen Chi-Kong, Lee Yiu-Fei, Wong Kok és mások. 

1965-1972: A Tai Sang Éttermi iskolát bezárták, és Yip Man nagymester visszaköltözött a Tong Choi utcába. Jóllehet az ideje nagy részét már nem az oktatásnak szentelte, adott még magánórákat. Ebben az időben tanult otthonában Wong Chung-Wah, Wong Hei, Hong Jap-Sum és mások. Ezen kívül még több különböző helyen tanított, először is a Ving Tsun Athletic Association-ban, amely 1967-ben az első harcművészeti egyesület volt, mely hivatalosan bejegyzésre került. Itt asszisztense volt Jun Ching-On, Fung Hon, Wong Hon-Chung és mások. Ez az időszak körülbelül 3 hónapig tartott. A következő iskola a Chen Wei Hongs lakás a Waterloo Roadon. Itt tanult Chen Wei-Hong, a Siu Lung fivérek, Wong Chi-On, Chan Kam-Ming, Chung Yau, Lau Hon-Lam, Man Yim-Kwong és mások. A harmadik hely, ahol tanított, a Chi Yau Road.
Amikor Chen Wei-Hong-nak más irányú elfoglaltságai adódtak és a Waterloo Road-on nem lehetet folytatni, Yip Man áthelyezte a tanítást a Lau Hon Lams házba. Ide járt Wong Chi-Ming, és a nagymester először fogadott hivatalosan tanítványának egy nőt, név szerint Ng Yuet Dor-t. Tanított még a Siu Fai To-n, Yip Sing-Cheuk házában. Yip és a többi itteni tanítvány is ügyvéd volt. Ez volt az utolsó hely, ahol Yip Man nagymester wing chun kung fu-t oktatott. 

1972: Yip Man nagymester 1972. december 1.-én - 79 éves korában - hunyt el otthonában, a Tong Choi utcában.

William Cheung:


William Cheung 1940-ben született Hong Kong-ban. 1951 elején lépett be Yip Man nagymester iskolájába.

1953-tól minden idejét a Wing Chun tanulásának szentelte. Napjait Yip Man nagymesterrel töltötte, tanult és asszisztált a nagymesternek a különböző osztályok oktatásában. 

1955-1959 között számtalan kihívásos mérkőzést nyert, egyike annak a négy Wing Chun harcosnak (Wong Shun-Leung, William Cheung, Bruce Lee, Hawkins Cheung) aki megalapozta a Wing Chun stílus hírnevét Hong Kong-ban. 

1957-1959-ban Hong Kong pusztakezes bajnoka. 

1959-ben Ausztráliába költözik, ahol főiskolai, majd egyetemi tanulmányait végzi. 

1964-ben megnyitja első Wing Chun iskoláját a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetemen. 

1974-ben megalakítja Wing Chun Akadémiáját Melbourne-ben, minden idejét a wing chun tanulmányozásának és oktatásának szenteli. Ugyanez év végén megválasztják az Ausztrál Kung Fu Szövetség elnökének, mely posztot azóta is betölti. 

1978-1980 között az Egyesült Államok Haditengerészetének Yokosukai Támaszpontján közelharc kiképzőként oktatja a tengerészgyalogosokat. Ez időtájt tanítványai sorra kezdik megnyitni saját iskoláikat a világ különböző pontjain. Szükségessé válik egy organizációs szervezet megalakítása, ami irányítja a különböző iskolák tevékenységét. 

1981-ben megalakul a World Wing Chun Kung Fu Association melynek
székhelye Melbourne, elnöke pedig Cheung nagymester. 

1982-ben a WWCKFA csapatának versenyzői megnyerik a Hong Kong-i Kung Fu Világbajnokság full-contact versenyét nehéz- és középsúlyú kategóriában. 

1983-ban ütéssebességi rekordot állít fel a bostoni Harvard Egyetemen. Rendszeresen jelennek meg cikkei a Black Belt; az Inside Kung Fu, az Inside Karate, a Dojo, a Blitz, és a New Martial Hero című magazinokban.
Az Ohara Könyvkiadó Vállalat az alábbi könyveit publikálja: How To Develop Chi Power; Advanced Wing Chun; Wing Chun Bil Jee; Kung Fu Dragon Pole; Kung Fu Butterfly Swords; Wing Chun Kung Fu / Jeet Kune Do: A comparison Vol. 1-2 (Ted Wonggal közösen); és a My Life with Wing Chun. Ugyancsak 1983-ban elnyeri a Black Belt Magazin "Az Év Harcművésze" címét. 

1989-ben az Inside Kung Fu Magazin "Az Év Harcművészeti Oktatója" címét illetve életmű díjat kap az Australian Blitz magazintól, a harcművészetek oktatásában és népszerűsítésében kifejtett tevékenységéért. 

2000 januárjában a China Guangzhou Medical University and Hospital Research Institute professzori címet adományozott Cheung nagymesternek a hagyományos kínai gyógyászat és meridián terápia területén kifejtett kutatómunkájáért. Irányítja a szervezet munkáját, tanít, és vizsgáztat szerte a világban.
A World Wing Chun Kung Fu Association mára szinte az egész földet behálózta. Tagszervezetei megtalálhatók az alábbi országokban: Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Államok és Hawaii, Kanada, Namíbia, Oroszország, Ukrajna, Délkelet-Ázsia országainak nagy része, Finnország, Dánia, Norvégia, Svájc, Anglia, Németország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Jugoszlávia, Montenegró, Horváthország, Románia, Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Ciprus, Spanyolország és Magyarország.

Juhász Zoltán:
Juhász Zoltán 1967-ben született Szolnokon. 1981-ben kezdett foglalkozni a harcművészetekkel. 1982-1989 között a Szolnoki Lakóterületi Tömegsport Egyesület Kung Fu szakosztályának tagja. Mestere - Koronczy László - vezetésével ismerkedik meg a Wing Chun Kung Fu és a Kick Boksz alapjaival.
1988-ban mestere felkérésére - annak visszavonulása után - átveszi a szakosztály irányítását, illetve Koronczy László helyét a Magyar Kung Fu Szövetségben, mint a Wing Chun stílus képviselője.
1989-ben csatlakozik iskolájával a Magyarországi Leung Ting Wing Tsun Kung Fu iskolához, de személyes ellentétek miatt e kapcsolat nagyon gyorsan megszakad.
1990-ben Juhász Zoltánt a World Wing Chun Kung Fu Association és annak európai tagszervezete a Traditional Wing Chun Kung Fu Federation is a tagjai közé fogadja, Branimir Segvic mester - az utóbbi szervezet igazgatója - elfogadja magántanítványnak.
Ugyanebben az évben megalakul a Magyarországi Wing Chun Harcművészeti Egyesület, melynek vezetője Juhász Zoltán lesz.
1992-ben a World Wing Chun Kung Fu Association, és a Traditional Wing Chun Kung Fu Federation is kinevezi magyarországi képviselőjévé. A Wing Chun mellett tanulmányozni kezdi a Jeet Kune Do és a Kali harci rendszerét is.
1996. januártól 2000. márciusáig Kanadában él. Számos alkalommal kíséri William Cheung Nagymestert amerikai szemináriumi körútjain, útmutatása alapján tovább mélyíti Wing Chun tudását. 1996. őszén Cheung nagymester előtt vizsgát tesz, és megkapja a Tradicionális Wing Chun Kung Fu mesterfokozatát. A Wing Chun tanulása és gyakorlása mellett tovább mélyíti Jeet Kune Do és Kali / Escrima tudását is. (Többek között Dan Inosanto mestertől - Bruce Lee tanítványa, edzőtársa, iskolájának későbbi vezetője - tanul.) Számos észak-amerikai kung fu iskolát és mestert látogat meg, hogy kung fu ismereteit tovább bővítse. Szemináriumokat tart a World Wing Chun Kung Fu Association torontói akadémiáján és alternatív testnevelésként Wing Chun-t oktat a Prince Edward Collegiate Institute-ban, Kanadában.
1990-1997 között közel húsz alkalommal szervez szemináriumot Magyarországon, melyeket Branimir Segvic mester vezet. Ezek a továbbképzések nagymértékben segítik a Wing Chun stílus magyarországi elterjedését.
1997-ben az OTSH Magyar Kung Fu Szövetségben a Tradicionális Wing Chun képviselője lesz. Távolléte alatt is folyamatosan nyomon követi, irányítja és ellenőrzi a Magyarországi Wing Chun Harcművészeti Egyesület munkáját, a tanulók fejlődését. Évente több hónapot tölt Magyarországon, tanítja az egyesület instruktorait, tanulóit. Edzőtáborokat, szemináriumokat, továbbképzéseket és bemutatókat tart, ellenőrzi a tanulók felkészültségét. Elindítja az első Jeet Kune Do és Kali csoportokat.

Jet Li

1963 -

Jet Li Li Lian Jie néven született 1963 április 26-án, Pekingben. Anyanyelve a mandarin kínai, a kantoni dialektusban hallható filmjeit utólag szinkronizálják. Li Lian Jie a mandarin neve, a kantoni neve Lei Lin-Git, illetve Lee Lin-Kit. 169 cm magas. Nyolc évesen kezdett el foglalkozni a wushu-val a pekingi Wushu Akadémián. Ötszörös kínai bajnok. Az első győzelmekor 11 éves volt, a jutalma pedig az volt, hogy elutazhatott az USA-ba, Washingtonba és találkozhatott Richard Nixon elnökkel. Kétszer nősült, az első feleségével, Qiuyan Huang-gal, 1987-től 1990-ig voltak házasok, tőle két lánya van. A jelenlegi feleségét, Nina Li Chi-t 1999 szeptember 19-én vette feleségül, tőle is két gyereke van. A tragikus 2004-es karácsonyi tsunami idején a Maldiv-szigeteken volt a négy éves kislányával egy hotel előcsarnokában, amikor a hullám elérte a szigetet. Mindketten megmenekültek, csupán egy bútordarab megsebesítette a lábán. Naponta négy órát tanul angolul.

Első filmszerepében (Shao Lin Tzu, 1979) egy shaolin tanítványt alakított. Az első filmje amit rendezett, az 1986-os "Zhong Hua Ying Xiong" / "Born to defend" / "A gyűlölet ára", megbukott. A 90-es évek elején átköltözött Hong-Kongba, ahol kihasználva a kung-fu filmek ismételt felvirágzását ismert színész lett. Az 1998-as "Lethal weapon 4" / "Halálos fegyver 4" című amerikai akciófilmben tűnt fel először nyugati produkcióban, és habár rosszfiút játszott, a nézők azonnal megkedvelték. A következő filmjei végleg sztárrá, ismertté és elismertté tették. Eredetileg a "Tigris és sárkány" ("Wo hu cang long" /"Crouching Tiger, Hidden Dragon", 2000) férfi főszerepe is az övé lett volna, de lemondta azt a feleségének tett ígérete miatt, miszerint is nem forgat filmet amíg az terhes. Így lett a főszerep Chow Yun Fat-é. Jelenleg Jackie Chan után a legismertebb kínai színész, világsztár. 
 
http://www.fudoshindojo.hu/content/galeria/galeria_jetli/s_jetli03.jpg